Algemene voorwaarden • Uw donatie gaat naar vrouwen in ontwikkelingslanden om hen te helpen in 100 weken uit extreme armoede te komen.
 • De vrouwen beslissen hoe zij het geld besteden. Donaties zijn niet herroepbaar.
 • U krijgt regelmatig informatie over de impact van uw donatie op het leven van de vrouwen die u steunt.
 • Elke jaar publiceert 100WEEKS een jaarverslag met de verantwoording over de bestedingen.
 • 100WEEKS verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie kun je dat op elk gewenst moment melden via info@100WEEKS.org.


Privacy policy 1. In het kader van de dienstverlening legt 100WEEKS gegevens van bezoekers vast in een bestand. Tenzij expliciet anders aangegeven worden je gegevens niet verstrekt aan derden. 100WEEKS gebruikt je gegevens voor de uitvoering van een lidmaatschap of eenmalige gift en/of het verlenen van overige diensten.
 2. Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
 3. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's. Daardoor kan 100WEEKS de inrichting van de website optimaliseren.
 4. 100WEEKS kan gebruikmaken van cookies bij het aanbieden van haar diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. 100WEEKS zal gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.


Doelstellingen 1. De stichting is actief op het gebied van de international samenwerking en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en heeft ten doel:
  1. de positie te verbeteren van de armste groepen in ontwikkelingslanden door hen onder meer mobiel geld, een stem en informatie te geven
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting bereikt haar doel door:
  1. het creëren van een organisatie die giften van donoren tegen zo gering mogelijke technische en personeel kosten direct aan geselecteerde begunstigden als mobiel geld overmaakt;
  2. het initiëren, implementeren en onderhouden van een systeem van overboekingen van mobiel geld, waarbij de geldstroom vanuit Nederland naar ontwikkelingslanden loopt;
  3. het zorgvuldig selecteren van beoogde doelgroepen, de armste huishoudens binnen een dorpsgemeenschap in een ontwikkelingsland;
  4. fondsenwerving in eerste instantie in Nederland, naar verloop van tijd ook in andere Europese fondsenwervende markten;
  5. fondsenwerving in de ontwikkelingslanden waar de stichting programma’s implementeert;
  6. het uitgebreid onderzoeken en transparant weergeven van de resultaten en kosten van de interventies;
  7. het initiëren, implementeren en onderhouden van kostenarme, betrouwbare dataverzameling via mobiele telefonische enquêtes in rurale gebieden;
  8. het geven van relevante informatie aan arme huishoudens gebruikmakend van sms campagnes, radio, en andere media;
  9. het implementeren van nieuwe communicatietechnieken in onderzoeksmethoden, gegevensverzameling, en informatieverstrekking;
  10. het samenbrengen van expertise, personen en organisaties om de benodigde systemen op te zetten, te onderzoeken, er op te reflecteren, en te verbeteren;
  11. het geven van voorlichting en advies in woord en geschrift;
  12. het stellen van een norm voor organisaties en projecten die zich bezig houden met armoedebestrijding om de effectiviteit van hun eigen programma’s aan te spiegelen.