100WEEKS neemt maatregelen tegen COVID-19

UPDATE: de situatie rondom COVID-19 verandert snel. De meeste recente tegenmaatregelen van 100WEEKS vind je hier.

Het coronavirus treft iedereen, overal. De cash betalingen aan de vrouwen lopen gelukkig gewoon door. Mobile money is coronaproof. Daar zijn we blij om. Juist op een moment als dit hebben de vrouwen het 100WEEKS geld hard nodig. Het betekent dat ze de komende tijd kunnen blijven voorzien in hun basisbehoeften. Dat is van levensbelang.

Ook wij nemen natuurlijk maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De gezondheid van de gezinnen die aan het 100WEEKS programma deelnemen en die van onze (lokale) collega’s staat hierbij voorop. Daarom zijn we in het weekend van 15 maart voorlopig gestopt met de groepsbijeenkomsten in de landen waar we actief zijn: Rwanda, Ghana, Oeganda en natuurlijk ook Nederland. Dit betekent onder meer dat de coaching-sessies die per groep plaatsvinden zijn geannuleerd en bij face-to-face ontmoetingen altijd social distancing in acht genomen wordt: geen fysiek contact en afstand houden. Waar mogelijk vinden gesprekken telefonisch plaats. Het contact tussen de coaches en de vrouwen biedt ook de gelegenheid om hen te informeren over de symptomen van het coronavirus en preventiemaatregelen. Verder bekijken we de situatie van dag tot dag en volgen we altijd de richtlijnen van overheden ter plaatse.

Het is onze missie om vrouwen die in armoede leven geld te geven, zonder bestedingsvoorwaarden, zodat zij uit de armoede komen. Alhoewel we onze werkwijze zullen moeten aanpassen, komt deze missie niet in gevaar. Mobile money zal blijven bestaan en 100 weken is lang genoeg om deze crisis te overbruggen. Sterker nog: de noodzaak van ons werk is groter dan ooit: de vrouwen hebben het geld niet alleen nodig om nu te overleven, maar ook om straks, wanneer de pandemie voorbij is, weer te bouwen aan hun toekomst.

100WEEKS biedt een vorm van hulp die opgewassen is tegen de bijzondere uitdagingen waar COVID-19 de wereld voor plaatst. Met de steun van onze trouwe supporters zetten wij ons werk voort!