Jaarverslag 2022: anders kijken naar armoede

In ons jaarverslag 2022, vandaag gepubliceerd, blikken we terug op een jaar van exponentiële groei waarin het accent lag op het verder ontwikkelen van ons Living Income programma.

Het verslag draagt de titel Paradigm Shift - een verwijzing naar de radicale omslag in denken die nodig is om armoede voorgoed de wereld uit te helpen. Armoede is geen gebrek aan mogelijkheden of kunnen: het is vooral een gebrek aan geld dat met geld kan worden bestreden.

Het Living Income programma focust op kleine boeren die aan de basis staan van de wereldwijde voedselketens van bijvoorbeeld cacao en koffie. Die verdienen vaak niet genoeg aan hun oogst om het hoofd boven water te houden. 100WEEKS geeft ze de kans om te investeren en andere bronnen van inkomsten te ontwikkelen.

2022 was ook voor 100WEEKS weer een jaar van exponentiële groei. Alhoewel ons programma in Ivoorkust het grootste blijft, verschoof het zwaartepunt van onze organisatie weer oostwaarts, met groei in Rwanda en Oeganda. Ons doel om dit jaar nog de tienduizendste vrouw in het programma te verwelkomen lijkt daarmee binnen handbereik.

Lees ons jaarverslag over 2022