5 verrassende manieren waarop cash levens verbetert

Foto: de eerste Ghanese 100WEEKS-groep ontvangt hun mobiele telefoons.

Onvoorwaardelijk geld geven is aan een opmars bezig. Daardoor is er ook een groeiende behoefte aan kennis over de effecten die de giften hebben op het leven van degenen die het geld ontvangen. Zelf houden wij die minutieus bij. We bellen elke drie maanden met de vrouwen en vragen ze uitgebreid hoe ze het geld besteden. Maar natuurlijk volgen we ook nauwlettend ander onderzoek. Hieronder een paar interessante uitkomsten van recente studies door andere organisaties.

Cash transfers verkleinen de kans op HIV-besmetting
Onderzoek door de Wereldbank in Malawi heeft laten zien dat onvoorwaardelijke cash transfers de kans op besmetting met HIV (en andere geslachtsziekten) bij meisjes tussen de 13 en 22 jaar meer dan halveerden. Zowel de ouders als de kinderen kregen in dit experiment geld. Ook werd een deel van het schoolgeld door de onderzoekers betaald. De meisjes die geld ontvingen bleken eerder te kiezen voor een partner van hun eigen leeftijd, waardoor ze minder kans hadden een ziekte op te lopen. Er was geen reden meer om een rijkere oudere partner te zoeken.

Er is minder huiselijk geweld in een gezin dat cash transfers ontvangt
Bij een studie in Ecuador waarbij getrouwde vrouwen $40 per week kregen daalde het huiselijk geweld met zo een 40%. Een verschuivende machtsbalans binnen het gezin zou de oorzaak kunnen zijn van de verbeterde verhoudingen, maar andere studies lieten zien dat giften aan de man ook leidden tot minder geweld. De meest waarschijnlijk verklaring: minder stress binnen het gezin leidt tot minder conflict.

Inkomsten van ontvangers zijn jaren later nog steeds hoger
Dit blijkt uit een studie van aan Princeton University verbonden wetenschappers die in Kenya verricht werd. Drie jaar na dato verdienden huishoudens die cash-transfers hadden ontvangen 27% meer geld per maand dan gezinnen die geen cash transfers hadden gekregen. Ontvangers investeren in zichzelf en kapitaalgoederen, zoals land of vee, en weten zo hun inkomen structureel te verhogen.

Kinderen uit gezinnen die geld krijgen hoeven minder vaak te werken
Veel studies laten een daling in kinderarbeid zien binnen gezinnen die cash transfers ontvangen. Het effect is meestal het sterkst bij jonge kinderen, zoals dit onderzoek in Mexico bijvoorbeeld liet zien. Die hebben het minste verdienpotentieel. Het huishouden loopt dus minder geld mis als de jonkies de fabriek inruilen voor de schoolbanken. Er is dus maar weinig voor nodig om ouders ervan te overtuigen dat hun kinderen op school beter af zijn. Voor volwassenen geldt overigens het omgekeerde: deze blijven evenveel werken (of zelfs meer) als ze geld ontvangen.

Het vertrouwen in lokale, democratische, overheid groeit
Sommige criticasters van cash-transfer programma's vrezen dat donaties uit handen van een ngo het mandaat van een lokale overheid zouden kunnen ondergraven. Uit onderzoek van de Wereldbank blijkt dat het omgekeerde het geval is. Bewoners van dorpen waar een deel van de bewoners cash transfers ontving kregen juist meer vertrouwen in hun volksvertegenwoordigers. Waarschijnlijk omdat deze ook een positieve rol speelden bij de implementatie van het programma.