Geld maakt wel gelukkig: survey data laten verdubbeling zien

100WEEKS maakt mensen gelukkiger. Een boud statement, maar dit is precies wat onze meest recente data uit Ghana laten zien.

Onze lokale callcentermedewerkers bellen de vrouwen die deelnemen aan het 100WEEKS-programma ongeveer elke drie maanden. Zo weten we precies wat voor effect het geld heeft op hun kwaliteit van leven. We meten inkomen, schulden, en bestedingen, maar sommige van de vragen die we stellen gaan over psychologische gesteldheid: hoe goed de vrouwen slapen, hoe ze zich voelen en hoe ;gelukkig ze zijn.

De antwoorden op al deze vragen worden steeds bemoedigender, maar dat de vrouwen zich gelukkiger voelen spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding. In Ghana steunt 100WEEKS honderd vrouwen met wekelijkse donaties van 8 euro. Voordat de eerste groepen in de lente van 2018 van start gingen, zei slechts 34% daarvan zich 'vaak' gelukkig te voelen.

De eerste surveys na aanvang van het programma lieten al een stijging zien, maar de meest recente gegevens, die vorige maand in Amsterdam werden verwerkt door onze data-manager Johannes von Engelhardt, zijn bijzonder positief. Inmiddels geeft 79% aan zich 'vaak' gelukkig te voelen. Frivool? Nee, het vergroten van mentale weerbaarheid is juist een hoofddoel van het 100WEEKS-programma. Wie aan armoede wil ontsnappen moet geestelijk sterk in zijn schoenen staan. Je goed voelen is dus niet alleen een gevolg van verbeterende omstandigheden, het is ook een voorwaarde om die zelf te creëren.

Screenshot 2019 01 11 At 16 00 12