Gitte Büch vertrekt: lees het persoonlijk afscheid van onze founder

Lieve vrienden van 100WEEKS,

Het is acht jaar geleden dat Jeroen en ik met 10.000 euro op zak het vliegtuig namen naar Rwanda. Dat geld kwam van familie en vrienden die geloofden in ons idee: vrouwen die in extreme armoede leven geld geven. Op mijn netvlies staat de blik in de ogen van Jacqueline, de eerste vrouw die acht euro van 100WEEKS ontving. Een blik van ongeloof en hoop. Zou het geld echt 100 weken blijven komen? Zou haar leven en dat van haar gezin echt beter worden? Ook ik was vol verwachting. Elke week belde de toenmalige country director Fabrice met de vrouwen en stuurde ons een verslag. Zo leerden we wat er in de praktijk gebeurde. Vooral door te luisteren naar de behoeften van de vrouwen en onze lokale partners is het programma verbeterd. En, het werkt! Na Jacqueline volgden duizenden vrouwen die door 100 weken geld en training uit de armoede kwamen. Niet alleen in Rwanda, ook in Oeganda, Ghana en Ivoorkust.

De afgelopen jaren waren super, een rollercoaster waarin fantastische resultaten zijn behaald. Ik ben ontzettend trots op het team dat we hebben gevormd en het werk dat we hebben gedaan.

De organisatie staat op het punt een nieuwe fase in te gaan. Dit is voor mij een goed moment om me op een andere manier te verbinden aan 100WEEKS. Ik neem plaats in de Raad van Advies en word ambassadeur van deze mooie club en blijf op die manier altijd verbonden. Ik blijf me inzetten voor dezelfde missie, maar op een andere manier.

100WEEKS was niet zo succesvol gegroeid zonder het vertrouwen van de juiste mensen op het juiste moment. Ik heb dat persoonlijk als heel bijzonder ervaren. Het heeft mij enorm gemotiveerd om me tot het maximale in te zetten. Veel dank daarvoor! We blijven strijden voor een wereld waar de armsten, en met name vrouwen, meedoen, aan tafel zitten, een stem hebben. Dat is niet alleen onze morele plicht, daar profiteert de hele gemeenschap van.

Warme groet,

Gitte