Waarom geld juist vrouwen beschermt tegen het coronavirus

De enorme economische en sociale gevolgen van de coronacrisis treffen vrouwen het hardst. Een onrechtvaardige ontwikkeling die 100WEEKS helpt bestrijden.

Alhoewel mannen lichamelijk vatbaarder zijn voor het virus, bevinden vrouwen zich juist vaak in een economisch kwetsbaarder positie. Zij zijn overal ter wereld oververtegenwoordigd in sectoren die het hardst worden geraakt, zoals bijvoorbeeld de dienstensector en de kinderopvang.

Dat schrijft de aan de universiteit van Oxford verbonden wetenschapper Linda Scott in The Guardian. Scott doet al jaren onderzoek naar economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Ze is niet de enige die de noodklok slaat. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werken vrouwen vaker parttime en worden ze slechter betaald dan mannen. Ook zijn in de armste landen ongeveer 92% van de vrouwen werkzaam in de informele sector. Dit informele werk valt vaak weg bij grote economische tegenslagen. Ondertussen verrichten vrouwen 75% van al het onbetaalde werk. Dit is doorgaans huishoudelijk van aard. Als het hele gezin thuis blijft betekent dat dus dat er een zwaar beroep op vrouwen wordt gedaan.

Bovenop deze economische gevolgen, waarschuwt de VN tenslotte voor de zogenaamde Shadow Pandemic. Doordat veel mensen verplicht thuis moeten blijven, is een grote stijging zichtbaar in meldingen van huishoudelijk geweld tegen vrouwen.

Lessen uit het verleden en hoe nu verder?

De Ebola-uitbraak in 2014 heeft laten zien wat er gebeurt als vrouwen en meisjes niet actief worden ondersteund tijdens een crisis. Toen de uitbraak eindelijk onder controle was, keerde de economische activiteit onder mannen al gauw terug naar het niveau van voor de crisis, terwijl dat niet gebeurde met de vrouwelijke bedrijvigheid in de getroffen regio. Om deze reden raden de VN aan om extra aandacht te richten op vrouwen en meisjes tijdens de huidige crisis. Als er niks gebeurt, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds, zou tot wel 30 jaar aan sociaal-economische emancipatie van vrouwen kunnen worden tenietgedaan.

In de bestrijding van deze ontluikende crisis is een rol weggelegd voor 100WEEKS. De cash transfers die we wekelijks overmaken naar honderden mensen wereldwijd zijn exclusief bestemd voor vrouwen. Dat is al zo sinds onze oprichting in 2014. De coronacrisis geeft nieuwe urgentie aan deze rol. Niet omdat wij geloven dat mannen er niet toe doen, maar omdat wij inzien dat het zowel rechtvaardig als noodzakelijk is om vrouwen en meisjes wereldwijd een boost te geven.