Ivoorkust
Map ivoorkust

Waarom Ivoorkust?

Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld. In de dorpen die van de cacaoteelt afhankelijk zijn heerst echter nog steeds veel armoede. In samenwerking met twee grote chocoladefabrikanten, Unilever (Magnum) en de Chocolonely Foundation, ondersteunt 100WEEKS deze gemeenschappen. Doordat vrouwen 100 weken ondersteund worden met geld en training krijgen ze de kans om andere inkomstenbronnen te ontwikkelen.

Foto Paulette

Van monocultuur…

In de cacaogemeenschappen zijn kleine boeren vaak volledig afhankelijk van een bescheiden plantage. Een misoogst kan daarom financieel een ramp zijn. Als ziekte een plantage treft heeft niet alleen de familie die van de bonenoogst moet leven vaak niks meer te eten, ook de middenstand die van de boeren afhankelijk is lijdt eronder. Deze afhankelijkheid willen de boeren, maar ook de chocoladefabrikanten graag doorbreken.

...naar diverse inkomstenbronnen

100WEEKS geeft de cacaoboeren een kans naast de cacao landbouw ook andere activiteiten te ontplooien. Doordat de 100WEEKS-deelnemers twee jaar lang zich niet bezig hoeven te houden met overleven, kunnen ze plannen voor de lange termijn en investeren in de toekomst. Een van de doelen die we hiermee hopen te bereiken is dat kinderen niet meer op het land hoeven te werken en dus gewoon naar school kunnen. Hierdoor ontstaat dan een gemeenschap die nu, en in volgende generaties, niet meer eenzijdig afhankelijk is van de cacaoteelt.

100WEEKS in...

Maak het zelf mee!

Doe mee aan deze nieuwe manier van hulp en zie zelf hoe jouw bijdrage het leven van de allerarmsten voorgoed verandert. Wil je als bedrijf, vereniging of school een hele groep vrouwen sponsoren? Neem dan contact met ons op.

€0
€20k.000