Oeganda
Uganda

Waarom Oeganda?

Oeganda was een voor de hand liggende bestemming voor een volgende stap van 100WEEKS. Het ligt naast Rwanda, waar het programma zijn oorsprong kent. Toch is de cultuur compleet anders. Dat stelt ons in staat onze werkwijze te testen in een andere context. De behoefte aan armoedebestrijding is ook hier, ondanks economische groei, onverminderd groot.

359 100weeks preview 2

Land van kansen...

Oeganda maakte sinds het begin van de eeuw een snelle groei door. Het landt verdient van oudsher goed aan de export van landbouwgoederen en de telecommunicatiesector bevindt zich in een bloeiperiode. Ook begint de industrie voorzichtig op te komen. Door recente bevolkingsgroei telt het land relatief veel jonge mensen, wat economisch toekomstperspectief biedt.

...maar nog niet voor iedereen

Ondanks deze groei steeg het percentage mensen dat in armoede leeft in sommige recente jaren licht, onder meer door een toestroom van vluchtelingen uit de regio. Juist daarom ligt in dit land voor 100WEEKS een rol van betekenis weggelegd. In een goed draaiende economie kan een beetje geld immers veel meer verschil maken. 100WEEKS wil helpen het tij weer te keren en zorgen dat het aantal mensen in armoede verder daalt.

100WEEKS in...

Maak het zelf mee!

Doe mee aan deze nieuwe manier van hulp en zie zelf hoe jouw bijdrage het leven van de allerarmsten voorgoed verandert. Wil je als bedrijf, vereniging of school een hele groep vrouwen sponsoren? Neem dan contact met ons op.

€0
€20k.000